top of page
음향 장비

MAPLE MUSIC
PA&SR ACADEMY


Class
​수업 과정
조명의 무대
​정규과정_주 1회 / 2시간 이내
  • ​기본 과정 (6개월)_24회                                                  - - - - - - -                                    

  • ​프로 과정(4개월)_16                                                  - - - - - - -     

180 만원

120 만원

* 상황에 따라 수업이 변경될 수 있음/교재비 별도

기본과정  이수시 수강 가능합니다.

​세미나과정_주 1회 
  • ​무대음향  자격증  3급_1회                                              - - - - - - -

  • Smaart  Program_1회                                                                     - - - - - - -

10 만원

40 만원

* 상황에 따라 수업이 변경될 수 있음

- 개강 일정 -

정규과정반
기본 과정반 화 10시 / 13시
프로 과정반 화 15시           

세미나 과정
무대음향 자격증 3급 반
목 10시
 - 18 (13-14시 점심)
Smaart Program 반
                 금 13시-17시                 


* 상황에 따라 공연현장 실습도 있습니다.
  • 2111496
  • png-transparent-youtube-font-awesome-computer-icons-logo-youtube-angle-rectangle-desktop-w
  • blog_edited_edited_edited
  • blog_edited_edited
  • 2956122_edited_edited
bottom of page